Senast uppdaterad augusti 28th, 2018


Av Juno Fagerberg, Folke Vidlund, Tyrna Normark Momquist, Mattis Normark Momquist, Alice Magnusson

1: Ska du rösta?

2: Har du bestämt vilket parti du ska rösta på?

Fredrik 45 år

1: Ja

2: Nej

Lasse 70 år

1: Ja

2: Ja

Karin 47 år

1: Ja

2: Nej

Adina 27 år

1: Ja

2: Nej

Markus 27 år

1: Ja

2: Nej

Lotta 37 år

1: Ja

2: Nja

Jenny 43 år

1: Självklart ja, det är en demokratisk skyldighet och rättighet

2: Nej, jag tycker det är svårt i år, för många partier har fått så konstiga åsikter

Love 38 år

1: Ja

2: Nej

Elisabeth 57 år

1: Ja

2: Nej