Vem som helst mellan 10 och 15 år får anmäla sig för att vara med i Ord. Antalet platser är begränsat och det är först till kvarn som gäller. Efter att alla platser blivit fyllda skrivs deltagare upp på reservlista i turordning.

Sommarlovsläger 2019

Plats

Gottsundabiblioteket (10-12 år) och Stadsbiblioteket (13-15 år).

Tider

24-28 juni 2019. Deltagare ska vara med alla dagar.

Stadsbiblioteket (13-15 år): kl 10-16.

Gottsundabiblitoteket (10-12 år): kl 9-15.

Mer information

Läs alla detaljer om lägret här.


Har den som ska vara med skyddade personuppgifter? Då kan du inte anmäla dig i formuläret. Hör av dig med formuläret längst ner på sidan så ordnar vi ett bra deltagande ändå!

Info om dig som fyller i


Info om den som vill vara med

Du kan markera flera rutor
Vi behöver en mejladress för att skunna skicka en bekräftelse på anmälan.
Ange inte en vuxens mobilnummer här. Vi behöver numret för att kunna hålla kontakt under Ord-dagarna.

Vuxen kontaktperson

Vi behöver kontaktuppgifter till en vuxen som vi kan kontakta om något skulle hända.

Vi behöver en mejladress för att skunna skicka en bekräftelse på anmälan.

Annat praktiskt

Kom ihåg att många intervjuer behöver bokas in lång tid i förväg, särskilt med kändisar. Allt måste också passa ihop i tidningen. Vi kan alltså inte lova att du kommer att få göra det du föreslår.

Ja
Ja
Du måste välja Ja för att kunna delta i Ord. Tidningen kommer att ges ut på papper och finnas tillgänglig på internet.
Ja
Du måste välja Ja ovan för att barnet ska kunna delta i Ord. Tidningen kommer att ges ut på papper och finnas tillgänglig på internet.
Ja
Du måste välja Ja. Upphovsrätten i Ord beskrivs på https://tidningenord.se/upphovsratt/
Ja
Du måste välja Ja.
Ja
Du måste välja Ja.

När du skickar in detta formulär kommer uppgifterna att skickas till oss på Ord. En kopia skickas till deltagarens mejladress och till den vuxna kontaktpersonen.