Den här sidan handlar om vem som äger texter och bilder i Ord, och hur de kan användas. När du anmäler dig till Ord godkänner du den här texten med en kryssruta.

Först handlar det om vad som gäller för dig som är med i Ord.

Längre ner står det om den svenska upphovsrättslagen. Den texten kan vara ganska svår.


Upphovsrätt i Ord

Genom att medverka i Ord går du med på detta:

  • Alla som jobbar med Ord gör det utan att få betalt för sina texter, bilder eller annat material. Den som accepterar medverkan i Ord får inte betalt av oss, varken nu eller senare. Den ekonomiska rätten gentemot Ord har alltså avtalats bort.
  • Den som gjort något åt Ord äger det material som gjorts åt Ord. Den ideella rätten behålls alltså. Du behåller också din ekonomiska rätt gentemot andra – det vill säga att du kan sälja ditt verk till någon annan utan att fråga Ord.

Du får

  • Publicera din text eller bild var som helst utan att meddela Ord och utan att tala om att du har gjort den åt Ord.
  • Förändra din text eller bild hur mycket som helst.
  • Ta betalt för publicering någon annanstans.

BOiU får

  • Publicera och återpublicera material som du skapat åt Ord utan att fråga dig, även om det förflutit lång tid sedan du skapat verket, i alla BOiU:s egna kanaler (tryckta och digitala).
  • Beskära bilder och ändra i texter så länge textens/bildens innehåll som helhet inte förvrängs. Så långt det är praktiskt möjligt ska sådana förändringar ske i samarbete med dig, men om det inte är möjligt så kan BOiU göra det utan ditt medgivande.

BOiU får inte

  • Sälja eller ge bort material som du skapat.

BOiU måste

  • Ange dig som upphovsperson på det sätt som är journalistisk praxis (exempel: till små notiser skrivs aldrig upphovsperson ut).

Svensk upphovsrätt

Den som har skapat ett verk har ensamrätt att bestämma hur verket får användas. För att ett alster ska anses vara ett verk måste det ha uppnått verkshöjd, det vill säga det uppvisar originalitet eller individuell särprägel.

Ensamrätt

Ensamrätten innebär att upphovspersonen (den som skapat verket) äger en ekonomisk rätt och en ideell rätt. Ingen annan får publicera verket utan upphovspersonens tillåtelse. upphovspersonen kan kräva betalning samt skadestånd av den som olovligen offentliggjort verket. Offentliggörande motsvarar ungefär att verket görs tillgängligt för många, oavsett hur många som tar del av det.

Ekonomisk rätt

Den ekonomiska rätten innebär rätt att få betalt vid publicering av verket. Den ekonomiska upphovsrätten kan avtalas bort. Du har rätt att få betalt för publicering av ditt verk, men du kan välja att avstå betalning. Den ekonomiska rätten avtalas bort när du medverar i Ord.

Ideell rätt

Den ideella rätten innebär att den som skapat ett verk har rätt att bli omnämnd som upphovsperson och att ingen annan än upphovspersonen får ändra i verket. Den ideella rätten kan avtalas bort. Det är du som bestämmer var, på vilket sätt och och i vilket skick ditt verk publiceras om du inte skriftligen överlåter den rätten på någon annan.

Här gäller upphovsrätten

Upphovsrätten gäller oavsett var ett verk publiceras och vem som publicerar.

Upphovsrätten gäller även på Internet och gäller både privatpersoner (på till exempel sociala medier, hemsidor och bloggar), organisationer och företag. Det innebär alltså att inte heller du får publicera andras verk utan tillåtelse.