Annonsinformation

Annonspriser och format

Vilka får annonsera i Ord?

Sådana verksamheter som på något sätt drivs med hjälp av skattemedel och är relevanta för Ords målgrupp får gärna annonsera. Vi tar alltså inte in annonser från rent kommersiella verksamheter.

Annonsörer ska, för att kunna köpa annonsplats i Word, hålla med om att alla människor är lika mycket värda, (bland annat, men inte enbart) utifrån diskrimineringsgrunderna, FN:s konventioner och deklarationer om barnets rättigheter och de mänskliga rättigheterna, och att alla har rätt att uttrycka sina åsikter och att bli lyssnade på.

Vi förbehåller oss rätten i alla lägen att säga nej till annonsörer och/eller enskilda annonser.

De här får annonsera i Ord (exempel)

  • Kontor/nämnder samt verksamheter som drivs direkt av kommunen
  • Kommunala bolag
  • Verksamheter som har avtal med eller drivs på uppdrag av kommunen
  • Verksamheter, inklusive myndigheter, som drivs av/har avtal med/drivs på uppdrag av region eller staten
  • Ideella föreningar och andra organisationer

Annonskontakt

Kontakta oss på ord@tidningenord.se eller telefon 018 700 99 36